Archív značiek: workshop

Prví študenti na Slovensku, ktorí okúsili mentoring tréning (rozumej “pokusní králici” ;o)

„Doteraz som ochutnávku mentoringu skúšal len s dospelými, takže máte tú česť, byť prví študenti, ktorí ochutnajú,“ zakončil som motivačný úvod môjho workshopu. Chalanisko vedľa mňa sa uškrnul: „Takže si nám chcel naznačiť, že sme tvoji pokusní králici.“ “V podstate áno, ale takto to lepšie znie” 😀

Share
Zaradené v Čo na to teta školníčka, Zo života (nielen hmyzu) | Označkované , , , | Zanechať komentár

Imagine that tomorrow morning you wake up and it is today morning. The question is… if you knew what you had experienced here today, would you come again?

“I am putting some A4 size papers here on the table. You can take any number of these at any time“”, I announced with an innocent grin, thus beginning my “two-layered class” (class striving to teach the lesson content as well as something else about life). The notice was largely unnoticed and so I continued: “Before we start with the workshop, let’s think about motivation. I’ll play you a song called The Road. Whilst I am playing, anyone can stand up, come up here to the centre and write on this sheet one motivation why someone wrote and recorded this song.” I started playing and singing – no one stood up. I played and sang further – still nothing. The song was finished and the massive sheet of paper empty.

Share
Zaradené v Čo na to teta školníčka | Označkované , , , , , , , , | Zanechať komentár

Aby som ostal pravdiví, musím s vami pozdieľať aj sklamanie (G)

„Skúste pozrieť na prvý obrázok a povedzte mi, čo tam vidíte,“ zahlásil som a s víťazoslávnym úsmevom čakal na „svoju chvíľu. „Tak ja vidím, tučniaka hore nohami,“ ozval sa chalanisko pri pravom počítači a môj víťazoslávny úsmev dosiahol bod mrazu 😉

Share
Zaradené v Čo na to teta školníčka | Označkované , , , | Zanechať komentár

Predstavte si, že sa zajtra zobudíte a bude dnes ráno. Otázkou ostáva… ak viete, čo ste tu zažili, prišli by ste znova?

“Sem na stôl dávam čisté A4 papiere, ktoré si môžete v akomkoľvek množstve kedykoľvek vziať,“ zahlásil som s nevinným úsmevom, začínajúc moju dvojvrstvovú hodinu. Oznamu venovali pramalú pozornosť, a tak som pokračoval: “Než začneme s workshopom, trochu popremýšľajme o motivácii. Teraz zahrám pieseň Cesta a počas toho, ako budem hrať, ktokoľvek sa môže postaviť a prísť sem do stredu napísať na flipchart motiváciu, prečo niekto napísal a nahral túto pieseň.” Začal som hrať a spievať. Nikto sa nepostavil. Hral a spieval som ďalej. Stále nič. Skončila pieseň a flipchart bol prázdny.

Share
Zaradené v Čo na to teta školníčka | Označkované , , , , , , , , , , , | Zanechať komentár

Einstein v Myjave

Prečo si Einstein priniesol do Myjavy celé svoje laboratórium?

Share
Zaradené v Čo na to teta školníčka | Označkované , , , , | Zanechať komentár