Voľakedy, ešte za socíku

Kosák a kladivo„Voľakedy, ešte za socíku, malo naše školstvo vysokú úroveň! A dnes? Hrôza!!!“ počul som nedávno od jedného známeho. Neskôr, keď som nad tým výrokom premýšľal, napadlo mi, že možno práve v tom to je.

 

Voľakedy, ešte za socíku, museli ľudia všetky informácie vyhľadávať v knihách, dnes nemusia…

Voľakedy, ešte za socíku, museli ľudia nekriticky prijímať všetky informácie, dnes nemusia…

Voľakedy, ešte za socíku, museli ľudia hovoriť a robiť veci, s ktorými sa nestotožňovali, dnes nemusia…

Voľakedy, ešte za socíku, museli ľudia držať hubu a krok, dnes nemusia…

Voľakedy, ešte za socíku, museli všetci pracovať, dnes nemusia…

Voľakedy, ešte za socíku, … doplňte milión ďalších vecí…

 

Myslím, že úroveň nášho školstva ostala nezmenená. Je celkom taká, ako voľakedy. Problémom je, že všetko ostatné sa zmenilo…

 

Autor článku: Dávid Králik

 

 

Share
Tento obsah bol zaradený v Čo na to teta školníčka a označkovaný ako , , . Zálohujte si trvalý odkaz.

14 odpovedí na Voľakedy, ešte za socíku

 1. Nič sa nezmenilo! povedal:

  Keď som bol dieťa, autobusy nejazdili. Keď som sa ako dieťa večer pešo vracal zo školy z druhej zmeny vyučovania, na cestu mi svietila sliepňajúca pouličná lampa. Niekedy nijaká nesvietila. Musel som si dávať pozor, aby som nestúpil do blata, kaluže, alebo nejakej nerovnosti, lebo cesta nebola asfaltová. Vzduch bol nedýchateľný, z komínov domov sa valil dym spáleného dreva, papiera a uhlia.
  Dnes autobusy večer už nejazdia. Keď sa dnes večer pešo vraciam zo školy, na cestu mi niekedy svieti sliepňajúca pouličná lampa. Musím si dávať pozor, aby som nestúpil do blata, kaluže, alebo nejakej nerovnosti, lebo cesta je síce asfaltová, ale už roky je poškodená. Vzduch je nedýchateľný, z komínov domov sa valí dym spáleného dreva, papiera a uhlia.

 2. Zmenilo sa veľmi veľa! povedal:

  Zmenilo sa veľmi veľa. Zriaďovateľom škôl už nie je štát, ale obce a vyššie územné celky, cirkvi, súkromné a právnické osoby. Verejné školy však sú však úplne iné, než boli tie štátne za socializmu:
  Osemročné gymnáziá odčerpali z nich viac-menej najlepších žiakov, súkromné školy odčerpali deti z viac-menej solventných rodičov, cirkevné školy odčerpali deti z katolíckych a evanjelických rodín.
  Na druhej strane verejné školy sú povinné prijímať žiakov s poruchami správania, učenia a rôznymi inými vážnymi aj menej vážnymi telesnými a mentálnymi postihnutiami. Vo verejných školách narastá koncentrácia detí zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia. Verejné školy nemôžu vyberať žiadne povinné finančné príspevky od rodičov.

  Každý čo i len trocha súdny človek si vie domyslieť aký osud čaká verejné školy. Verejné školy sa stanú školami, do ktorých budú deti priemerných a nesolventných rodičov chodiť za trest.

  Takže zmenilo sa veľmi veľa. Verejné školy sú dnes úplne iné, než boli kedysi. Iba Králik to nevie.

 3. vlaha povedal:

  Citujem: Voľakedy, ešte za socíku, museli ľudia držať hubu a krok, dnes nemusia…koniec citátu.
  Zavádzate,nie je to pravda. Mám 56 rokov takže som niečo prežil a za komunistov som nikdy hubu nedržal. Práve teraz sa ju bojím otvoriť, aby som neprišiel o prácu!
  A doplňujem: Voľakedy, ešte za socíku, nemohli ľudia cestovať na západ, dnes môžu, ale nemajú za čo…
  Ináč jedna zujímavosť je, že dvadsať rokov po nežnej v 89-tom boli budovy školy v rovnakom stave, ako ich zanechali komunisti. Až za podpory fondov EU sa to začalo meniť. Minule som niekde čítal článok, kde autor kritizoval ešte učiacich starých učiteľov dosť nevyberaným spôsobom. Ja mám negatívnu skúsenosť s mladým kolektívom: http://v-hano.webnode.sk/news/zodpoveda-skola-vobec-za-nieco-/
  Na záver:Voľakedy, ešte za socíku, museli všetci pracovať, dnes by chceli, ale…

 4. Zmenilo sa veľmi veľa! povedal:

  Kedysi sme na telesnú výchovu boli všetci prezlečení v jednotnom športovom oblečení a vždy jeden zo žiakov podával hlásenie.

  Dnes mnohí žiaci prídu na telesnú a športovú výchovu bez športového oblečenia a niektorí nemienia vôbec cvičiť. Z prezliarne ich treba vyduriť. Mnohí žiaci pobehujú po palubovke v rifliach, tričkách a topánkach.

  Kedysi sme museli byť na odbornom výcviku z bezpečnostných a hygienických dôvodov všetci jednotne oblečení v montérkových nohaviciach a kabáte, museli sme mať čiapku a koženú pracovnú obuv.

  Dnes mnohí žiaci prichádzajú na odborný výcvik bez pracovného oblečenia a obuvi, lebo nemajú záujme nič robiť.

  Kedysi riaditeľ školy pozval rodičov žiaka na pohovor, a tí sa bezodkladne do školy dostavili.

  Dnes pozvem rodiča na pohovor vo veci priestupku žiaka doporučeným listom s doručenkou, aby som mohol žiaka potrestať. Rodič sa na pohovor nedostaví, a tak žiaka potrestať nemožno. Žiak a jeho zákonný zástupca musia totiž podpísať zápisnicu z pohovoru o priestupku a potrestaní žiaka.

  Zmenilo sa veľmi veľa, iba Králik o tom nič nevie. A nevie o všeličom inom.

 5. Povedzme si pravdu. povedal:

  Za socializmu boli štátne školy pre bežné deti. Všetky otatné deti chodili do špeciálnych tried, špeciálnych škôl alebo ustanovizní.

  A čo dnes?
  Najprv integrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, potom integrácia žiakov s rôznymi dysfunkciami a poruchami učenia, potom inklúzia detí so syndrómom ADHD a chystá sa aj začlenenie žiakov s ľahkou demenciou do bežných verejných škôl… Bez didaktických pomôcok, bez asistentov či rozumnú legislatívu, ďalej už
  Z listu SKU riaditeľovi regionálneho školstva na ministerstve školstva vyberám: “Vzhľadom na to, že integrácia je v SR spustená formou začleňovania detí so syndrómom ADHD, špecifickými poruchami učenia a poruchami správania a tiež naďalej trvá tendencia o integrovanie detí s ľahkou duševnou zaostalosťou, domnievame sa, že učiteľ v bežnej základnej škole nie je na takýto typ vzdelávacieho procesu dostatočne odborne pripravený, nemá vôbec vytvorené podmienky, je mnohokrát OHROZENÁ BEZPEČNOSŤ a pri súčasných počtoch žiakov v triedach je vyučovací proces obmedzujúci a niekedy aj nemožný. ”

  Takže Králik, nie je pravda že sa nič nezmenilo, zmenilo sa veľmi veľa. Ak ty o tom nevieš, to neznamená, že sa nezmenilo nič. Otázka je však, či tie zmeny prospeli všetkým. Kam tie zmeny vo verejnom školstve smerujú výstižne napísal predchádzajúci diskutér. Chodiť do verejnej školy a pracovať vo verejnej škole bude pre žiakov a učiteľov trest! Nie je to tak Felix, pardón Králik!

  • Monika Karolčíková povedal:

   Povedzme si pravdu, to tam SKU mohla rovno napísať – Vážení, vaše deti nám vadia, my nemáme dostatok vedomostí a ani skúseností, vykašlali sme sa na štúdium a ani nemáme záujem o odbornú pomoc, sú také a onaké, a preto ak nebude splnené to čo požadujeme, tak si ich len nechajte v špeciálnych školách, poprípade si zabezpečte učiteľa domov. Veď to vyznelo rovnako.

   • Povedzme si pravdu, Monika Karolčíková. povedal:

    Občas idem na futbalový zápas pozrieť sa našich špičkových hráčov a trénerov. Aký paradox: špičkoví hráči a tréneri nie sú na trávniku a lavičke, ale v hľadisku.

    Každý, kto niekedy navštevoval školu, sa pasuje za experta na školstvo. Aj Monika Karolčíková expertom je.

    Ja nie som expertom na školstvo. Mám však zo školstva reálne skúsenosti. A mám aj skúsenosti s integrovanými žiakmi s poruchami učenia a správania, a autistami, so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, so žiakmi s látkovými a nelátkovými závislosťami…. T všetko pekne na jednej kope. Preto mám aj skúsenosťami s krádežami medzi žiakmi a aj veľa skúseností so šikanovaní s jeho všakovakými formami. Skúste hádať, ktorí sú šikanovaní žiaci a ktorí sú tí, ktorí šikanujú.

    Odporúčam Vám, aby ste sa pozhovárali so žiakmi a ich rodičmi. Teda s tými, ktorí vo verejných školách ešte zostali. Lebo čo len trochu súce a trochu solventné, to uteká do cirkevných a súkromných škôl. To úplne verejne vyhlasujú a píšu žiaci a ich rodičia do všakovakých diskusií v médiách, ktoré sa týkajú školstva. Integrovaných žiakov a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia považujú títo diskutéri za brzdu rozvoja vlastných detí a veľké zdravotné a morálne riziko pre vlastné deti (a kadečo iné). Však o tom dobre viete, veľmi často do nich prispievate.
    Verejné školy sa menia na školy, do ktorých sa bude chodiť za trest. To je realita.
    Vôbec by som sa nedivil, keby ste práve Vy, ktorá tak všemožne podporuje integráciu, dali svoje deti či vnukov do cirkevnej alebo súkromnej školy (napríklad Felix, ak máte dosť peňazí). Ono to tak zväčša býva: “Vodu kázal a víno pil”.

    • Monika Karolčíková povedal:

     Povedzme si pravdu, ja nie som odborník na školstvo a ani som to nikdy netvrdila. Ja ale neznášam keď je niečo nespravodlivé. Som len rodič, ktorý sleduje diskusie. Typujem Vás na člena manažmentu SKU, lebo tento príspevok nemohol napísať nikto iný.
     A viete čo, tento článok je jeden z mála, ak nie jediný, kde s Dávidom nesúhlasím. Takže útočíte na niekoho, kto s Vami súhlasí. Ja nie som proti asistentom, šp. pedagógom, ani šk. psychológom. Ale vyčleniť deti do špeciálnych škôl a potom do domáceho vyučovania, lebo neviete a nechcete, silná to káva. Diskusie jasne ukázali, že sú školy kde to ide, kde dokážu spolupracovať s lekármi, psychiatrami a psychológmi a dokážu to dieťa začleniť. Ale Vy v takej škole asi neučíte. Ja som netvrdila, že každé dieťa sa dá integrovať.

     Viem o chlapcovi, ktorý je integrovaný. Časť učiteľov ho v pôvodnej škole ponižovala, nadávala mu, zhadzovala ho pri každej príležitosti a dávala mu najavo, že všetkých len zdržuje a má odísť. To mi je len učiteľský prístup! Chlapec zmenil školu, ale nakoniec našli tú správnu kde učitelia urážky a ponižovanie nepoužívajú. Niekde to ide a nikde nie, niekde učitelia používajú jedovatý jazyk a niekde sa snažia naozaj pomôcť a čuduj sa svete občas, to funguje.

    • Monika Karolčíková povedal:

     … , občas to funguje.

     Predpokladám, že ste učiteľ a člen SKU, možno jeden z regionálnych riaditeľov, to by zodpovedalo vašej útočnej rétorike. V tej vašej slávnej diskusii k príspevku, ktorý ste stiahli, sú aj tieto príspevky –

     Micjal1 napísal,

     „retard má byť medzi retardami a nešikanovať normálne deti v škole“

     “rodičia zvykli ste si že sa vám o vaše výrobky postará štát. pekne sa o ne starajte”

     „až by som bol rodič dieťaťa s postihnutím tak zaleziem do diery a o to dieťa sa starám a nedávam ho na krk učiťeľom a nezbavujem sa zodpovednosti
     normálne dieťa má právo vyrastať bez obmedzení s nejakým ADHD v triede ktorému sa má prispôsobovať
     učiťeľ nie je psychológ ani psychiater , to že máte dieťa s ADHD je VAS problem tak si ho riešte a nedavajte ho na krk iným, len sa zbavujete zodpovednodti o svoje dieťa a hádžete ho iným na krk, tieto deti obmedzujú deti s neADHD“

     Menovaný nepoprel, že nie je učiteľ a ja verím, že nie je. Ale ak áno, tak to hanba a vystihuje prístup niektorých učiteľov k tejto problematike. Amen!

 6. Dávid Králik povedal:

  Na tuto temu pisal aj Vlado Burjan – http://www.burjanoskole.sk/?p=5016 , odporucam precitat 😉

  Pekny den vsetkym 🙂

 7. Povedzme si pravdu. povedal:

  Typické králikovské elegantné vycúvanie od vyjadrenia postoja k niektorým aktuálnym problémov v školstve.
  Burjanovi jeho osobný názor nikto neberie, no ten nie je pre učiteľov dennodenne žijúcich školou smerodajný. To sú také intelektuálske úvahy, z ktorých by aj on aj jemu podobní veľmi rýchlo vytriezveli, keby mali absolvovať jeden jediný deň v ktorejkoľvek škole na Slovensku o školách s prevahou žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ani nehovoriac.

  http://www.nso.sk/14-sample-data-articles/109-otvoreny-list-uciteliek-z-dobsinej.html

 8. Povedzme si pravdu, Monika Karolčíková. povedal:

  Citácie z diskusií:
  1. Na toto sa mi nedá nezareagovať. Presne touto hlúposou o strate destva strašila mojho syna učiteľka keď nechcela stratiť nášho syna ako najlepšieho v triede. NEVERTE TEJTO TOTALNEJ HLUPOSTI. V našom prípade to bola pani učiteľka ktorá nechala svoje dieťa 4 x tždenne trénovať atletiku po 2 hodiny a nám hovorila o strate detstva na 8 r gymnáziu. Náš syn sa učí rovnako ako na ZS. Je talent , rád sa učí, rád číta. Psychické problémy by mal keby zostal na škole (pozn. verejnej základnej). V piatej triede bol úplne mino zmätený, nevedel sa zaradiť v dave detí čo čumeli do mobilu, čo nadávali, čo nemali o nič záujem. Teraz na 8 r gympli kvitne . Je nadšený. reprezentuje Slovensko v rôznych súťažiach, rád športuje a teší sa do školy. Som veľmi rád, že som ho vytrhol zo ZS. To je pravý problém prečo rodičia dávaju deti na 8 r gymnázium Lebo ich chcú vytrhnúť z toho prostredia, z tých hodnôt. Keby učitelia a ZS sa dokázali postarať o talenty, ktoré sú často utiahnuté tak by neodchádzali zo ZS. NAša škola..grázel zbil 6taka, dobrého žiaka, tak že mu praskol bubienok. Stanovisko školy bolo že sa indident stal na druhej strane plota a preto to škola nebude riešiť. Druhý príklad. Chlapec na ZS 7mak samé jendotky začal nosiť domo 4 a 5 ky. Prečo???? Lebo ho nechcelo okolie prijať!!!!Lebo bifľoš!!! Dnes je chalan 20 ročný, vykašlal sa na školu a robí robotníka na páse. A ten chlepc bol talent. Poznal som ho, pomáhal som mu. Kde ste učitelia osobnosti. ??? Kde ste zapálení ????? Už som tu písal. Firmy sa spojili aby sa na ZS rozbehol kružok šikovných rúk a modelrástva aby sme podporili vzťah k tech vedám. Za jeden rok sem nenašli nikho kto by krúžok viedol, aj keď to chcme prirodzene platiť. Naša firma má v blízkosti cez cestu učńovku. Každý deň odchádzajú už o 12.30 učitelia a majstri domov. A budete nadávať!!!!A trepať že 8 r gymple berú detstvo….. Urobze si poriadok na ZS, ochrante talenty a potom nie je treba žiadne 8r gymple.

  2. Pokial by deti na zakladke mali sancu postupovat vlastnym tempom, pokial by mohli byt delene na skupiny s individualnym pristupom, pokial by sa mohli ucit inak, zaujimavejsie, tak, ako to viete na skolach pre nadanych, tak by vacsina deti na OG neodchadzala. To rozhodnutie vo velkej miere nie je ovplyvnene ani elitarstvom, ani predstizou, ale tym, ze mnohi mame skusenost, ako sa tempo v triede prisposobuje slabsim. Ako sa dokola a dokola opakuje to, co uz mnohi zvladli. Ja viem, ze ani ti slabsi za to nemozu – to je slabina systemu. Slabsi by potrebovali mat sancu si upevnit zaklady, lepsie ich pochopit…a ti ostatni zas nestagnovat. Kym toto ZSky neumoznia, maju OG zmysel.

  3. My sme presunuli dcéru na súkromnú základnú školu kvôli tomu, že sa v štátnej nudila a učiteľka to nemienila riešiť. Ani sa jej nečudujem za ten plat, keď ešte poobede utekala do druhého zamestnania.
  Väčšina mojich známych presunula alebo rovno dala deti do súkromných škôl kvôli náročnejšiemu vyučovaniu. Deti museli absolvovať prijímačky, takže si škola mohla vyberať tie najšikovnejšie. Nie je mi jedno akých má dcéra spolužiakov. Súkromné školy dávajú učiteľom trochu vyššie platy ako štátne, preto sa tam pomaly presúvajú kvalitnejší učitelia. Školné 100EUR mesačne (niektoré školy berú viac niektoré menej) zvládnu aj ľudia s priemerným príjmom, ktorým záleží na vzdelaní ich detí.

  4. Vytvárať percentuálne limity pre osemročné gymnáziá bez komplexného riešenia stavu v školstve je nezmyselné a zbytočné. gymnázium má byť pre nadané deti – tak teda dobre, aké podmienky k tomu vytvoríme? naozaj stačí sprísniť kritériá výberu? a čo kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu? vybavenie pomôckami? štruktúra vyučovacieho obsahu? pracovné podmienky a ohodnotenie pedagóga? dnes je pre mnoho rodičov osemročné gymnázium nutná voľba, aby sa ich dieťa vzdelávalo aspoň normálne, nie je nič výnimočné natrafiť v základnej škole na spoločenstvá detí plné žiakov zo “sociálne znevýhodneného prostredia” (často sa jedná o deti s morálkou na bode mrazu, pretože sa nemali od koho naučiť čo je správne, pretože v tomto štáte je každému jedno č i dieťa chodí po vonku s holým zadkom, nedostane doma jesť, je neumyté či fetuje), v lepšom prípade viac ako polovicu detí tvoria žiaci, ktorí sa často vďaka snahe rodiča ruka v ruke s psychológom hrdia nálepkami ADHD, dys… a veľká časť z detí (rodičov) to chápe tak, že oni nič nemusia, len učiteľ sa musí venovať individuálne = prilepšovať známky => potom mám žiakov druhého stupňa zš, ktorí nevedia čítať, slabikujú, alebo ak čítať vedia nechápu čo čítajú, neovládajú násobenie alebo ho počítajú na prstoch spôsobom 7*8 = 7 + 7 +… opisovanie jednej vety im trvá 20 minút, pričom výsledok nedokážu po sebe prečítať – keď sa človek poprechádza po našich zš a pozrie si štatistiku porúch učenia, tak zistí, že národ slovenský nejako degeneruje, pomaly polovica detí sa pridusí pri pôrode, je nedonosených alebo z inej príčiny trpí poruchou správania alebo intelektu – robíme z vlastných detí blbečkov a tvárime sa ako im pomáhame. niekedy má pocit, že vypukla epidémia dys a adhd prenosná vzduchom.
  úpadok vzdelávania je výsledkom spoločenského úpadku, úpadku morálky, rodiny a spoločenskej devalvácie ceny vzdelania. dneska sa nenosí – ja chcem byť lekárom, dnes sa nosí – oco oberá v taliansku pomaranče za 1500 euro, aj ja pôjdem

  5. Problem je najmä v Tom, ze mnohe skoly sikanu ci drogy radsej ututlavaju, aby nestratili ´´dobre meno´´ a tym aj studentov.
  v mojom okoli to funguje presne tak – na zs riaditelka tvrdi, ze sikana u nich neexistuje, a Problem s drogami takisto, jedine co ju trapi je ´´ziaci vyssich rocnikov obcas fajcia´´ pritom sikana je tak rozmohnuta, ze starsi surodenci – najmä bratia – mnohych deti odprevadzaju mladsich do skoly, a sikanujucich vytrznikov riesia priamo na chodbe – rodicov totiz vedenie skoly vzdy odbije ze Problem neexistuje a deti si vymyslaju, a Rodic ktory by chcel agresivneho spratka upratat rucne sa vystavuje riziku trestneho stihania, a tak akosi vznikol taky folklor, ze decka si to riesia medzi sebou – nestastne riesenie, alebo skor neriesenie – ale mali agresori maju Respekt, a minimlane k detom ktore maju takuto ´´ochranku´´ si nedovoluju.
  na tej istej skole je rovnako Problem s drogami – podla riaditelky neexistuje, ale staci sa postavit prerd skolu – dileri sa dovezu taxikom – pripradne je diler taxikar osobne – a rovno pred hlavnym vchodom rozdeluju deckam davky. policia o Tom vie, podozrivych sleduje (nedavno jeden gang komplet zatkla) a to je zatial vsetko.
  okrem toho, ze sa skola boji o (casto neexistujuce) dobre meno, vyvstava Problem s agresiou zo strany deti ale najmä ich rodicov. nie je nicim vynimocnym fyzicke napadnutie ucitela, takze ti maju strach a radsej nic neriesia….

  6. Zazil som to v roku 1986. Vyliaty tus do tasky pocas obeda, pichanie z lavice z mnou kruzidlom pocas hodiny…

  Spoluziacka to udala triednej. Dostali poznamku. Reakcia: pockali si na mna 2 m od brany skolskeho dvora a rozbili mi nos a okuliare. Potom to uz omietla skola riesiit, lebo za branou dvora uz nie je priestor, za ktory skola zodpoveda.

  Podla mna, aj teraz, ak sa ziak obrati na ucitela, a ten urobi krok, vyvola sa tym rwakcia agresra a vystupnuje sa sikana.

  7. Poznámka je pokus učiteľa o spoluprácu s rodičom.Učitelia nemajú páky na riešenie. A navyše sa do tried často nanominujú rodičia a trestajú sami. A sú schopní vo svojej neomylnosti zlynčovať i učiteľa. Máte o tom málo príkladov? V Anglicku nesmie rodič do budovy školy.A spratka vylúčia i na týždeň z dochádzky. Na mnohých školách funguje poriadková služba, či priamo polícia. Aj napriek tomu je počet usmrtených spolužiakov, áno ,aj učiteľov alarmujúci. Deti sú len zrkadlom svojich rodičov a v konečnom dôsledku spoločnosti.Tým, nehovorím, že u učiteľov nie je chyba. Často im delegujú rôzne iné povinnosti, len okrajovo súvisiace s vyučovaním a hlavná vzdelávacia činnosť je čím ďalej, tým viac okliešťovaná

  Školy sú v podstate väzenia pre ľudí, čo sa previnili iba svojim vekom. Deti úplne odlišných záujmov a pováh sú vo veľkom počte násilne koncentrované na malej ploche a vystavené deptajúcemu systému nútenia do výkonov, porovnávania, utláčania individuality, obmedzovania slobody pohybu, atď., atď… V takomto chorom prostredí sa potom samozrejme vyskytujú aj patologické javy, ako šikana, narkománia a podobne.

  Zaujímalo by ma, ako je to na alternatívnych školách, kde sú deti vedené k spolupráci namiesto súťaženia, kde sa oceňuje individuálny a originálny prínos jednotlivca pre kolektív, kde deti nie sú tlačené do výkonu známkovaním, kde je oveľa viac možností voliteľných, atď… O domácej výuke asi ani netreba hovoriť.

  Škola, kde kvitnú depresie, frustrácia, šikana a podobné javy zlyhala, berie deťom detstvo, je to zlo, ktoré treba odstrániť.

 9. Monika Karolčíková povedal:

  Citáty z učiteľských diskusií sú dobrým príkladom toho, ako sa učitelia správajú a kam sú až ochotní zájsť ak si myslia, že je neodhaliteľní, nepostihnuteľní a ako sa správajú keď nehrajú to divadlo. Veľká časť problémov v školstve vzniká ich neriešením a popieraním stavu. Najhoršie pre učiteľa je, ak ho môže usvedčiť z klamstva jeho vlastný žiak. Tie vyhlásenie o tom, že časť učiteľov nešikanuje žiakov, že neporušuje predpisy a zákony, že v školách nie sú drogy, cigarety a alkohol, že neexistuje šikana medzi žiakmi. Rodičia sa na tom len smejú, nie je to pravda, väčšina zažila ten skvelý školský systém a často to poznajú z oboch strán. Ako to bolo o tej úcte a rešpekte? Sorry, mať súkromnú školu, ktorú platí štát a škola má nízke školné, niekde len 100 ročne, tak to je výsmech. Povedzte mi, kde na svete to takto funguje. Súkromné školy sú väčšinou malé školy, teda majú zvýšený normatív a ešte často zvýšené zdroje. Ak si súkromnú školu platia rodičia, nech sa páči, každý sa môže realizovať. Tak to teda zmeňme, dajme učiteľom možnosť si za štátne vytvoriť súkromnú školu s nízkymi počtami žiakov v triede, stanovme školné na 200 euro a štátne zrušme, keď to tak funguje. Videla som grafické znázornenie výsledkov monitoru a maturít, ak teda pripustíme, že v súkromných školách je individuálny prístup a majú nižší počet žiakov, tak tie výsledky za posledné tri roky tomu nenasvedčujú. Teraz ide len o to, kde sa viac podvádza. Nevedela som, že Slovensko má toľko talentovaných a nadaných detí, dokonca Bratislava až 30%. Ide o to, či sú naozaj nadané a vedia to aj využiť ( to je najpodstatnejšie), alebo majú ambicióznych rodičov. Citovať učiteľov, ktorí hovoria o neschopných a hlúpych žiakoch, ktorí nemajú v gymnáziách čo robiť, by bolo asi zbytočné. Samozrejme väčšina potom pokračuje v štúdiu ďalej, máme len 36 vysokých škôl, takže tu by som mohla v citáciách pokračovať. Super systém. Ja s Vami vo väčšine vecí súhlasím, možno sa mýlim, ale Vaše príspevky som už čítala pod blogmi v sme. Želám veľa síl do boja za lepšie školstvo!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *